Privatlivspolitik

For at du kan indgå aftale med os (købe på webshoppen), har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Indehaveren og ansatte hos Flexa4Dreams A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Flexa4Dreams A/Ss webshop er Marketing Manager Anne Østrup Hansen.

Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Flexa4Dreams A/Ss webshop videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.

Som registreret hos Flexa4Dreams A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Flexa4Dreams A/S via formularen på kontaktsiden.